Bıçak üretimimiz hakkında tüm bilgiler

Bıçaklar ZWILLING’de nasıl üretiliyor? Dövme bıçaklarla damgalı bıçakların arasındaki fark nedir? Burada yüksek kaliteli bıçakların üretim süreci hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

BAŞLANGIÇ NOKTASI: KALİTELİ MALZEMELER

Bir bıçağın keskinliği sadece kesim kenarının şekline değil, ayrıca çeliğin kalitesine de bağlıdır. İlgili çeliğin nasıl işlenebileceğini belirler. Ayrıca bıçağın kenarı da sürekli stabil ve korozyona karşı dayanıklı kalmalıdır. Bu hem bizim ve hem sizin iyi bir bıçak beklentisidir. Bu beklentiyi karşılamak için ZWILLING, zahmetli üretim süreçlerinde ve sıkı kalite kontrol altında yalnızca seçilmiş hammaddeleri kullanır.

ZWILLING’DEKİ DÖRT ÜRETİM TÜRÜ

1. SICAKLIK VE KUVVETİN UYUMU - SIGMAFORGE®

ZWILLING, sıcaklık ve kuvvetin uyumunu optimize etmiştir. Sonuç SIGMAFORGE® bıçaklarıdır. Sıcaklığı hedefli ve kontrollü bir şekilde, ihtiyaç duyulduğu yerde kullanıyoruz. Ön işlemde hammaddenin sadece dövme sırasında balçak olarak şekillendirilen kısmı ısıtılır. Bıçak ağzı parçasındaki çelik yapısının kalitesi ısıdan etkilenmeden korunur. SIGMAFORGE® bıçaklarının sertliği, kesme mukavemeti ve esnekliği için ön koşuldur. SIGMAFORGE® bıçakları dövme işleminde bir parça çelikten hassas bir şekilde dövülür. Balçak şeklini sıcaklık ve güç kullanımıyla alır. Hassas bir dövme sonucu için işlem talimatlarının akıllıca kontrol edilen uyumu son derece önemlidir.

2. GELENEKSEL DÖVME

Geleneksel dövme işleminde de bıçak bir parça çelikten üretilir. ZWILLING’in SIGMAFORGE® bıçaklarına kıyasla, geleneksel dövme işleminde ham çeliğin tümü ısıtılıp yüksek basınç altında şekillendirilir. Bu yöntem, TWIN® Cuisine serisinin enine Erl ile iddialı tasarım için kullanılır. Çelik, dövme işlemi için 1100 °C üzerine ısıtılır ve bir dövme çekici ile negatif formda (oyuk olarak da adlandırılır) vurulur ve bu şekilde şekillendirilir. Şekil değişikliği, bıçak ham malzemesinin oluşturulması için gerekli kontur elde edilene kadar üç ila dört aşamada gerçekleşir. Her bıçak ağzı şekli için (ekmek bıçağı, şef bıçağı vs.) bağımsız bir oyuk gereklidir. Bu şekilde oluşan ham malzeme işlenmeye devam eder.

3. DAMGALI BIÇAKLAR

Damgalı bıçak veya ev tipi bıçak olarak da adlandırılan balçaksız bıçaklar için başlangıç noktası, bıçak ağzı ham malzemesinin kesildiği çelik bir banttır. Düz bıçaklardaki bu ham malzemenin ana hatları, hazır ürüne karşılık geliyor. Bıçak ağzının şekline ve boyutuna bağlı olarak, oldukça yüksek düzeyde bir malzeme kullanımı elde etmek için, ham malzemenin bant içindeki konumu değişebilir. Bu kategorideki bıçaklar, çok basit ve dolayısıyla uygun maliyetli bir ön üretim süreci ile karakterize edilir; bu işlemde, birkaç bıçak ağzı bazen tek bir pres vuruşuyla delinebilir. Bunun da ötesinde, balçak geometrisi oluşturulması gerekmediğinden şekillendirme, dövmeli çeşitlere kıyasla çok sayıda adımla küçültülür.

4. ÇOK KATMANLI ÇELİK

Bıçaklar, yüzyıllar boyunca çok katmanlı çelikten üretilmiştir. Üretim süreci her zaman ve öncelikle, kullanılan çelik türlerinin çeşitli özellikleri aracılığıyla korozyon direncini ve keskinliği birleştirmeye hizmet etmiştir. Klasik ve zahmetle üretilen Şam bıçakları günümüzde de üretilmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, diğer üretim süreçleri yıllar içerisinde kendini kabul ettirmiştir. Şamın görsel ve koruyucu avantajları günümüzde, çok katmanlı çeliğin kullanımıyla elde edilir. Özellikle sert bıçak göbeği, en az iki daha yumuşak, pürüzlü çelik katmanına yataklanır ve ardından birbirine kaynaklanır. Ardından sıcak çelik haddelenir, daha fazla ısıtılır ve kumlama ile temizlenir. Bu işlem soğuyan çelikte tekrarlanır. Ham malzemeler bu sıkı ve çok katmanlı malzemeden kesilir. Kesimler, düz olan katmanların deseni dalgalı çizgilere ve desenlere dönüşecek şekilde değiştirilir. Ham malzeme istenen bıçak ağzı şekli elde edilene kadar kesilir ve bıçak tamamlanana kadar işlenir. Bu zahmetli üretim yönteminin avantajları, bıçak ağızlarının kendine özgü ve bireysel desenleri ve çevreleyen çelik katmanların koruyucu işlevidir. Oldukça sert bıçak göbeği sadece bıçak ağzında açığa çıktığından erken korozyon veya bıçak ağzı kırılması önlenir, ancak keskinlik yine de mümkün olur. Doğru malzeme sertliğine bağlıdır: Çelik çok yumuşaksa bıçak hızla körelir. Çok sertse bıçak kolay kırılabilir. ZWILLING, optimum sertlik derecesine ulaşmak için sertleştirme işlemini optimize etmiştir.

SERTLEŞTİRME YÖNTEMİMİZ

FRIODUR®

ZWILLING, sertleştirme işlemini optimize etmiştir. FRIODUR® ile, çelikleri termik sertleştirme sürecinin aşağıdaki adımlarından geçen ürünler tanımlanır: \

1. Çeliğin 1000 °C üzerine ısıtılması.

2. Çelik şimdi hızla 800 °C altına ve ardından yavaşça oda sıcaklığına soğutulur.

3. Buzla sertleştirme, çelikte sertliği, aşınma davranışını ve korozyon direncini daha da iyileştiren başka dönüşüm süreçlerine neden olur. Bu işlemde ayrıca çeliğin yapısı da optimize edilir.

4. Tavlama, moleküler yapıyı uyumlu hale getirir ve materyaldeki gerilimi ortadan kaldırır. Bu da özel esneklik, kullanımda güvenlik sağlar ve bıçak ağzının kopmasını engeller.

Sonuç: Yüksek sertlik - Büyük esneklik - Korozyona karşı iyi bir mukavemet

CRYODUR®

ZWILLING, 60 ve daha fazla Rockwell’lik sertliğe sahip çok katmanlı çelik için sertleştirme yöntemini optimize etmiştir. Sertlik sıcaklıkları çeliğin özelliklerine uyarlanır. Sertleştirme işlemi, hassas sıcaklık kontrolüne izin veren ve negatif oksidasyonu engelleyen modern vakumlu fırınlarda gerçekleştirilir. Bıçak ağızları saniyede oda sıcaklığına tavlanır. Bıçak ağızları düşük sıcaklıklarla soğutulup sertleştirilir. Çelik özelliklerine göre farklı tavlama sıcaklıkları uygulanır. Sonuç:

  • Çok iyi ve uzun ömürlü sertlik
  • Çok iyi kesme performansı (başlangıç keskinliği, kesim mukavemeti)
  • Çok iyi korozyon mukavemeti ve bıçak ağzı esnekliğiBeste und langanhaltende Härte
  • Beste Schneidleistung (Anfangsschärfe, Schnitthaltigkeit)
  • Beste Korrosionbeständigkeit und Klingenflexibilität