Bæredygtig virksomhedsledelse

Bæredygtighed ligger altid vores hjerte nært og påvirker vores beslutningsproces. Vi har integreret bæredygtig handling i vores virksomhedsledelse, hvilket gør os i stand til at nå vores sociale, etiske og økologiske mål og blive en drivkraft for bæredygtig forandring.

Bæredygtighed er en integreret del af iværksætterånden hos ZWILLING. Vi udfører forretningsaktiviteter baseret på klare principper og bruger vores brands til at skabe værdi for fremtidige generationer. Miljømæssige, etiske og sociale standarder og mål integreres i stigende grad og mere omfattende i vores værdikæde. Virksomhedens bæredygtighed er en konstant udviklingsproces. Med vores "We Care" bæredygtighedsstrategi har vi igangsat en grundlæggende transformationsproces for at inkorporere sociale, etiske og økologiske mål i hjertet af vores virksomhed.

Forandringsledelse

Vores Bæredygtighedsråd

ZWILLINGs Sustainability Council (Bæredygtighedsråd), ledet af vores Sustainability Officer, administrerer alle vores bæredygtighedsaktiviteter. Det er her, Action Field Leaders udveksler information og giver opdateringer om fremskridt med implementering af projekter. Udvalget træffer også grundlæggende beslutninger om bæredygtighedsstrategien og udarbejder tilsvarende udkast til beslutninger for direktionen.

Forbedret rapportering for mere bæredygtighed

For at styre vores bæredygtighedsaktiviteter mere systematisk er vi nødt til at fortsætte med at optimere vores rapportering og dataindsamling på globalt plan. Målet er at øge gennemsigtigheden og opfylde de nye europæiske rapporteringsstandarder (ESRS). Fremover planlægger vi at standardisere key performance indicators (KPI) og etablere et team af koordinatorer til at støtte webstederne med at indsamle data.

Corporate Governance and Compliance

Vores succes er baseret på vores værdier som familievirksomhed: ansvar, mangfoldighed, retfærdighed, tillid, iværksætterånd og vilje til forandring. Disse søjler former, hvordan vi interagerer med vores forretningspartnere, kunder og medarbejdere. For at bringe disse værdier ud i livet i vores virksomhed har vi implementeret en bindende adfærdskodeks for hele vores organisation, der løber sideløbende med vores ZWILLING-værdisystem.

Fokus på compliance

Vores globale compliance management-system er nøglen til at overvåge overholdelse af gældende love og interne regler. Systemet er rettet mod forebyggelse, hvilket gør det muligt for virksomheden at opdage compliance-risici og overtrædelser tidligt, reagere passende på dem og afværge skade på virksomheden og dens omdømme. Rent organisatorisk er systemet indarbejdet i Werhahn-koncernens compliance-netværk. Det fokuserer hovedsageligt på antitrustlovgivning, anti-korruption, anti-svig, databeskyttelse og datasikkerhed.

Sikring af databeskyttelse

Databeskyttelse er ekstremt vigtigt for ZWILLING. Vi har etableret sikkerhedsstandarder, intern databeskyttelse og datasikkerhedspolitikker. Behandlingsarbejdsgange og sletteprotokoller gennemgås regelmæssigt, og databeskyttelsesoverholdelsen af eksisterende behandlingsaktiviteter kontrolleres løbende. Derudover optimeres etablerede databeskyttelsesprocesser løbende.

Omfattende risikoanalyse

Sidste år gennemførte vi vores første risikoanalyse i overensstemmelse med Supply Chain Due Diligence Act (LkSG). Alle virksomheder i ZWILLING-koncernen og vores direkte leverandører var inkluderet. Risikoanalysen blev implementeret af lokale compliance officerer sammen med personale- og sundheds- og sikkerhedsansvarlige i tæt samarbejde med ZWILLING LkSG-teamet.

 

I fremtiden vil de BSCI-audits, der udføres hos vores leverandører, også blive gennemført i vores egne produktionsselskaber, hvilket harmoniserer standarder og gør risikoanalysen mere objektiv.