Ansvar for medarbejdere

Vores medarbejdere er essensen af ZWILLING. Det er dem, der gør ZWILLING til et bedre sted hver dag. Ligesom de er engagerede i os, er vi engagerede i dem. Vores medarbejderes generelle tilfredshed, sundhed, uddannelse og deltagelse er mere end bare en topprioritet for os. Det er en hjertesag for os.

Vigtigheden af et inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø i en familieorienteret virksomhed er særlig tydelig i usikre tider.


Arbejdslivet er under radikal forandring, og ZWILLING er ingen undtagelse.


Som en ansvarlig arbejdsgiver investerer vi målrettet i rekruttering, udvikling af menneskelige ressourcer og træning og faglig uddannelse af vores medarbejdere. Vi skaber mulighed for co-working og fjernarbejde og muliggør fleksible arbejdstider. Vi fremmer mangfoldige teams med forskellige færdigheder, perspektiver og ekspertise. Og vi tager ansvar for at skabe et sikkert arbejdsmiljø på alle vores lokationer verden over og engagerer os i vores medarbejderes mentale og fysiske sundhed.

Fokus på vores medarbejdere

Hver stemme tæller

Vores medarbejdere spiller en afgørende rolle i transformationen af ZWILLING gennem deres engagement, motivation, tanker og handlinger. Vi involverer aktivt vores medarbejdere i koncernens udvikling ved at etablere en livlig dialog og feedbackproces. Dette initiativ afspejles i den globale udrulning af Peakon-undersøgelsesplatformen.


Fra fjernarbejde til karrieremuligheder og aflønningsmodeller til langsigtet virksomhedsstrategi - dette værktøj giver medarbejderne mulighed for at udtrykke deres meninger, ideer og bekymringer hurtigt og regelmæssigt. Det giver os et autentisk billede af stemningen i virksomheden, som vi kan bruge til at skabe specifikke handlingsplaner.

Vores hovedprioritet: Sundhed og sikkerhed

Vores medarbejderes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er vigtig for os. Vi gennemfører regelmæssig sikkerhedstræning for at forebygge arbejdsulykker, overdreven fysisk og psykisk stress og arbejdsrelaterede sygdomme. Under coronapandemien fokuserede vi på at beskytte vores medarbejdere verden over mod virussen.

Fokus på lederskab

I 2021 lancerede vi en intensiv diskussionsproces om vores værdier med medarbejderkampagnen "We are family" og udviklede nye ledelsesprincipper baseret på de vigtigste resultater.


Med vores nye ledelsesprincipper forpligter vi os til en ledelsesstil baseret på tillid, iværksætterånd, kundefokus, teamwork og vilje til forandring. Vi sigter mod at integrere disse principper på alle vores lokationer og bringe dem til live.

Medarbejderudvikling og træning

Vi har fokus på vores medarbejderes uddannelse og faglige udvikling. Ud over løbende træning på jobbet tilbyder vi også interne træningssessioner og coachingprogrammer samt seminarer, der afholdes af eksterne udbydere. Digitale læringsformater spiller en stadig vigtigere rolle ved siden af traditionel klasseundervisning. Vi planlægger at etablere en digital lærings- og træningsplatform på alle vores lokationer verden over.

Ligestilling starter på toppen

Vi har forpligtet os til løbende at øge antallet af kvinder i virksomheden, især i lederstillinger. I 2022 var 41 procent af lederne på tværs af koncernen kvinder. At sikre lige løn for lige arbejde eller arbejde af samme værdi er et kerneprincip for os.


Lige deltagelse af alle medarbejdere kræver et arbejdsmiljø, der gør det muligt for medarbejderne at tilpasse deres personlige og professionelle mål. Retten til fjernarbejde og fleksible arbejdstidsmodeller er fastlagt i en arbejdsaftale hos ZWILLING. ZWILLING-virksomheden i Solingen har også en integrativ virksomhedsdagpleje.

Work life balance

Vi tilbyder en række sundhedsfremmende initiativer på vores sites. Disse omfatter forebyggende lægeundersøgelser, synstests, førstehjælpskurser og vaccinationer. Derudover har vi etableret et holistisk arbejdsmiljøprogram på vores site i Solingen, der fokuserer på bevægelse, ernæring, stresshåndtering og forebyggelse af afhængighed. Vi har udviklet særlige programmer for hvert område, lige fra ernæringsrådgivning til madlavning og yogakurser til onlinekurser om rygestop.