Energieffektivitet og miljø

Som produktionsvirksomhed er vi bevidste om vores ansvar. Heldigvis er der et stort potentiale for energibesparelser på områder med et stort energiforbrug. Vi fokuserer på at reducere vores CO2-udledning ved at skifte til vedvarende energikilder og spare energi på produktionsstederne. Derudover lancerer vi innovative produkter, der gør det muligt for alle at bruge mindre energi, når de laver mad derhjemme.

Fokus på klimabeskyttelse

Klimaforskere er enige om, at hvis vi skal stoppe den globale opvarmning, skal vi bremse CO2-udledningen og reducere den til nul inden 2050. Hos ZWILLING ønsker vi at bidrage til at fastholde 1,5°C-målet fra Paris-aftalen. 


I 2022 omdannede vi vores bæredygtighedsprogram til en ambitiøs klimastrategi. Baseret på Net-Zero Standard fra Science Based Targets-initiativet (SBTi) fokuserer vi på at reducere udledningen af drivhusgasser. For at nå disse mål har vi opstillet følgende mål:


Inden 2030 har vi forpligtet os til at reducere den absolutte CO2-udledning fra produktions- og logistikanlæg (Greenhouse Gas Protocol Scope 1 og 2) med 42 procent sammenlignet med 2021.

I 2023 vil vi udvide klimarapporteringen til også at omfatte upstream- og downstream-værdikæden (Scope 3).

Som et næste skridt vil vi definere vores langsigtede reduktionsmål for 2050 og få dem evalueret af SBTi.

Reduktion af emission: Sådan vil vi gøre det

For at implementere vores reduktionsmål på hvert enkelt ZWILLING-anlæg har vi analyseret de mest effektive måder at reducere vores CO2-udledning på. Vi kan opnå de største besparelser ved at omstille vores ZWILLING-produktionsfaciliteter, lagre og butikker til vedvarende elektricitet. Det gør vi ved at investere i klimavenlige teknologier og yderligere forbedre energieffektiviteten i vores processer.

Hvad vi er i gang med

Vi har allerede iværksat mange initiativer for at reducere udledningen af drivhusgasser på vores anlæg:


  • ZWILLINGs hovedkvarter i Solingen bruger 100 % grøn elektricitet.
  • ZWILLINGs fabrik i Pleasantville (USA) dækker en del af sit elektricitetsbehov med selvproduceret solenergi.
  • BALLARINI genererer sin egen elektricitet i Rivarolo, Italien, ved hjælp af solenergi.
  • I den nye emaljeringslinje hos STAUB føres den genererede spildvarme tilbage til ovnene, hvilket reducerer energibehovet.
  • Produktions- og logistikanlæggene er gradvist ved at konvertere deres belysning til lavemissions LED-teknologi.
Skab målbar succes

Vi sigter mod løbende at forbedre de rapporterede tal for Scope 1- og Scope 2-emissioner (se afsnittet Fokus på klimabeskyttelse). For at opnå dette harmoniserer vi dataindsamling og KPI-rapportering i hele ZWILLING-koncernen. Vi har allerede taget det første skridt: I 2022 udstyrede vi alle europæiske lokationer med en måleinfrastruktur. 


Det giver fordele: Vi kan registrere de underliggende forbrugsdata automatisk. Derudover rapporterer alle produktionssteder deres månedlige energiforbrug. Det betyder, at vi nu har en standardiseret database til vores kulstoffaktorer.

Ambitioner om mere bæredygtighed

I 2023 udvidede vi vores CO2-regnskab til også at omfatte vores butikker og kontorer samt upstream- og downstream-værdikæden (Scope 3, se afsnittet Fokus på klimabeskyttelse). Vi håber, at det vil motivere vores leverandører til at måle og reducere deres udledninger. Vi sætter også vores langsigtede netto-nul-mål for 2050. Ved udgangen af 2024 sigter vi mod at have opfyldt kravene til validering af Science Based Targets Initiative.