Allt om vår knivtillverkning

Hur tillverkas knivar hos ZWILLING? Vad skiljer smidda från stansade knivar? Här får du veta mer om tillverkningsprocessen av högvärdiga knivar.

UTGÅNGSLÄGET: BRA MATERIAL

Hur vass en kniv blir är inte bara beroende på eggets form, utan även på stålets kvalitet. Det avgör hur stålet kan bearbetas. Och utöver det ska även knivens egg förbli stabilt och korrosionsbeständigt. Det är vad vi, och säkerligen även du, förväntar oss av en bra kniv. För att uppfylla dessa förväntningar bearbetar vi på ZWILLING endast utvalda råmaterial i avancerade bearbetningsprocesser (som ishärdning) och med noggrann kvalitetskontroll.

ZWILLINGS FYRA TILLVERKNINGSSÄTT

1. SAMVERKAN MELLAN TEMPERATUR OCH KRAFT - SIGMAFORGE®

ZWILLING har optimerad samverkan mellan temperatur och kraft. Resultatet är stuk-smidade SIGMAFORGE® knivar. Vi använder temperaturen riktad och kontrollerad där den behövs. Under förbehandlingen värms endast den delen av råämnet som under smidandet formas till bolstret. Utan påverkan av värmen bevaras stålstrukturens kvalitet helt i blad-delen. Det är en förutsättning för den särskilda hårdheten, skärfastheten och flexibiliteten av SIGMAFORGE® knivarna. Under smidandet precisions-smidas SIGMAFORGE® kniven ur en stålbit. Under insats av temperatur och kraft får bolstret sin form här. Där är en intelligent styrd samverkan av processparametrarna utomordentlig viktigt för ett exakt smidesresultat.

2. TRADITIONELLT SMIDE

Även under traditionellt smide tillverkas kniven ur en stålbit. I motsats till ZWILLING SIGMAFORGE® knivarna hettas under traditionell smide hela stålråämnet upp och formas under högt tryck. Den processen används för den anvancerade designen med tvärliggande tånge i serien TWIN® Cuisine. För smidandet hettas stålet upp till över 1100 °C och slås med en fallhammare in i en negativform (även kallad för sänke) och formas på så sätt. Formningen utförs i tre till fyra steg tills den önskade konturen för knivens råämne är nådd. För varje bladform (brödkniv, kockkniv osv) krävs ett eget sänke. Det tillverkade råämnet bearbetas sedan vidare.

3. STANSADE KNIVAR

För knivar utan bolster, som vanligtvis betecknas som stansade knivar eller hushållsknivar, är utgångspunkten ett stålband som knivråämnet skärs ut ur. På knivar med platt tånge motsvarar råämnets omkrets den av den färdiga produkten. Beroende på bladets form och storlek kan råämnets placering på bandet varieras mycket för att nå en maximal materialekonomi. Knivar av denna kategori utmärker sig genom en mycket enkel och därmed kostnadseffektiv process under prefabrikationen, där ibland flera blad stansas genom ett slag på pressen. Och formgivningen är, jämfört med smidda modeller, många steg kortare eftersom inget bolstersmide behövs.

4. STÅL MED FLERA LAGER

Sedan många århundraden tillverkas knivar av stål med flera lager. Historiskt användes den processen i första hand för att öka korrosionsbeständigheten och skärpan genom att förena de olika stålsorternas egenskaper. Än idag produceras klassiska och avancerad tillverkade damaskerade knivar. Men med tiden har andra tillverkningssätt tagit över. Damaskeringens utseendemässiga och skyddande fördelar uppnås idag genom att använda stål med flera lager. Där bäddas den särskilt hårda bladkärnan i minst två mjukare, ruggade lager stål och svetsas sedan samman. Det heta stålet valsas sedan, hettas upp mer och rengörs genom sandblästring. Processen upprepas igen med det under tiden kallnade stålet. Från detta fast sammanfogade material med flera lager klipps sedan råämnen av. Dessa avklipp formas sedan om så att mönstret av de ännu rak liggande lagren förvandlas i vågor och mönster. Råämnet klipps sedan till den önskade bladformen och bearbetas till den färdiga kniven. Fördelar av denna krävande tillverkningsmetoden är de unika och individuella mönstren i knivbladen, men även den skyddande funktionen av de omgivande stållagren. Eftersom den hårda bladkärnan endast ligger fri vid waten, undviks förtidig korrosion och bladbrott men den särskilda skärpan är ändå möjligt. Det hänger på materialets hårdhet: om stålet är för mjukt, blir kniven snabbt slö. Om det är för hårt kan kniven lätt brytas. För att uppnå den optimala hårdhetsgraden har ZWILLING optimerad härdningsprocessen.

VÅRA HÄRDNINGSPROCESSER

FRIODUR®

ZWILLING har optimerad härdningsprocessen. Med FRIODUR® märks produkter där stålet har genomgått de följande stegen av termisk härdning:

  1. Stålet hettas upp till över 1000 °C.
  2. Stålet kyls sedan mycket snabbt ned till under -70 °C, värms därefter upp till 230°C och sedan långsamt till rumstemperaturen.
  3. Ishärdningen utlöser ytterligare omvandlingsprocesser i stålet som förbättrar hårdheten, slitstyrkan och korrosionsbeständigheten ännu mer. Och även stålets struktur optimeras genom processen.
  4. Under processen harmoniseras molekulärstrukturen och spänningar tas ur materialet. Det ger en speciell flexibilitet, ger säkerhet under användningen och förhindrar att blad bryts. Resultatet: - hög hårdhet - stor elasticitet - mycket bra korrosionsbeständighet

CRYODUR®

För stål med flera lager och en hårdhet på 60 Rockwell och mer har ZWILLING optimerad härdningsprocessen. Härdningstemperaturerna blir finjusterade efter stålets egenskaper. Härdningen utförs i en modern vakuumugn, som tillåter exakt temperaturkontroll och utesluter negativ oxidering. Bladen chock-kyls inom sekunder ned till rumstemperaturen. Bladen blir genom undertemperaturen underkylda och härdade. Beroende på stålets egenskaper används olika härdningstemperaturer. Resultatet:

  • bästa och varaktig hårdhet
  • bästa skärprestationen (utgångsskärpa, skärfasthet)
  • bästa korrosionbeständighet och bladflexibilitet