Alles over onze messenproductie

Hoe worden messen bij ZWILLING gemaakt? Wat is het verschil tussen gesmede en gestanste messen? Hier kom je meer te weten over het fabricageproces van een mes van hoge kwaliteit.

DE UITGANGSPOSITIE: GOEDE MATERIALEN

De scherpte van een mes hangt niet alleen af van de vorm van het snijvlak, maar ook van de kwaliteit van het staal. Het bepaalt beslissend hoe het respectieve staal verwerkt kan worden. Bovendien moet de snijkant van het mes blijvend stabiel en corrosiebestendig blijven. Dat is wat we van een goed mes verwachten, en ik ben er zeker van dat jij dat ook verwacht. Om deze claim waar te maken, verwerkt ZWILLING alleen uitgelezen grondstoffen in uitgebreide fabricageprocessen en onder strenge kwaliteitscontrole.

DE VIER PRODUCTIETYPEN BIJ ZWILLING

1. HET SAMENSPEL VAN TEMPERATUUR EN KRACHT - SIGMAFORGE®

ZWILLING heeft het samenspel van temperatuur en kracht geoptimaliseerd. Het resultaat zijn overlappend gesmeden SIGMAFORGE®-messen. We gebruiken de temperatuur doelgericht en gecontroleerd daar waar het nodig is. Bij de voorbehandeling wordt alleen het deel van de staalplaat dat tijdens het smeden tot krop gevormd zal worden, verhit. Onaangetast door de hitte, blijft de kwaliteit van de staalstructuur in het lemmetdeel volledig intact. Een eerste vereiste voor de bijzondere hardheid, randscherpte en soepelheid van de SIGMAFORGE®-messen. Tijdens het smeedproces wordt het SIGMAFORGE®-mes uit een stuk staal nauwkeurig gesmeed. De krop krijgt hier zijn vorm door gebruik van temperatuur en kracht. Een intelligent gecontroleerde wisselwerking van de processpecificaties is uiterst belangrijk voor een nauwkeurig smeedresultaat.

2. TRADITIONEEL SMEDEN

Ook in het traditionele smeedproces wordt het mes uit één stuk staal gemaakt. In tegenstelling tot de SIGMAFORGE®-messen van ZWILLING wordt bij het traditionele smeden de gehele plaat staal verhit en onder grote druk gevormd. Dit proces wordt voor het verfijnde ontwerp met dwars gelegde tang van de serie TWIN® Cuisine uitgevoerd. Voor het smeden wordt het staal verhit tot meer dan 1100 °C en met een valhamer in een negatieve vorm (ook matrijs genoemd) geslagen, waardoor het gevormd wordt. Het vormen gebeurt in drie tot vier stadia tot de vereiste contour voor het maken van het blanco mes bereikt is. Voor elke lemmetvorm (broodmes, koksmes, enz.) is een aparte matrijs nodig. De resulterende staalplaat wordt dan verder verwerkt.

3. GESTANSTE MESSEN

Voor kroploze messen, meestal gestempelde messen of huishoudmessen genoemd, is het uitgangspunt een stalen strip waaruit het lemmet blank gesneden wordt. De omtrek van deze staalplaat voor platte messen komt overeen met die van het eindproduct. Afhankelijk van de vorm en de afmetingen van het blad kan de positie van het blanco mes in de band op allerlei manieren gevarieerd worden om een bijzonder hoge graad van materiaalgebruik te bereiken. Messen van deze categorie worden gekenmerkt door een zeer eenvoudig en dus kosteneffectief prefabricageproces, waarbij soms meerdere messen met één persslag kunnen worden gestanst. Bovendien wordt de vormgeving met talrijke stappen verminderd in vergelijking met gesmede varianten, omdat geen kropgeometrie gemaakt hoeft te worden.

4. MEERLAGENSTAAL

Messen worden al vele eeuwen van meerlaags staal gemaakt. Sinds mensenheugenis is het belangrijkste doel van het fabricageproces het combineren van corrosiebestendigheid en scherpte door de verschillende eigenschappen van de verwerkte staalsoorten. Klassieke en uitvoerig vervaardigde damastmessen worden vandaag de dag nog steeds geproduceerd. In de loop der jaren kregen echter andere fabricageprocessen de overhand. De optische en beschermende voordelen van damast worden tegenwoordig door het gebruik van meerlaags staal bereikt. Bij dit proces wordt de bijzonder harde lemmetkern ingebed in minstens twee zachtere, opgeruwde lagen staal en dan aan elkaar gelast. Het hete staal wordt dan uitgewalst, verder verhit en schoongemaakt door zandstralen. Dit proces wordt nogmaals herhaald met het inmiddels koudere staal. Uit dit stevig gelijmde, meerlagige materiaal worden vormstukken gesneden. De secties worden nu vervormd, zodat het patroon van de nog rechte lagen verandert in golvende lijnen en patronen. Het vormstuk wordt dan tot de gewenste lemmetvorm gesneden en verder bewerkt tot het afgewerkte mes. De voordelen van deze ingewikkelde fabricagemethode zijn de onmiskenbare en individuele patronen van de mesbladen, maar ook de beschermende functie van de omringende staallagen. Omdat de bijzonder harde bladkern alleen bij de schuine kant blootligt, wordt voortijdige corrosie of lemmetbreuk vermeden, maar de bijzondere scherpte wordt toch mogelijk gemaakt. De juiste hardheid van het materiaal is wat telt: Als het staal te zacht is, zal het mes snel bot worden. Als het te hard is, kan het mes gemakkelijk breken. Om de optimale hardheidsgraad te bereiken, heeft ZWILLING het proces van het hardmaken geoptimaliseerd.

ONS VERHARDINGSPROCES

FRIODUR®

ZWILLING heeft het verhardingsproces geoptimaliseerd. Met FRIODUR® worden voorwerpen gemarkeerd waarvan het staal de volgende stadia van thermische verharding heeft ondergaan:

  1. Verwarming van het staal tot meer dan 1000 °C.
  2. Het staal wordt nu heel snel teruggebracht naar 800 °C en vervolgens langzaam naar kamertemperatuur afgekoeld.
  3. IJsharding veroorzaakt verdere transformatieprocessen in het staal die de hardheid, het slijtagegedrag en de corrosiebestendigheid verder verbeteren. Bovendien wordt daarbij de staalstructuur geoptimaliseerd.
  4. Temperen harmoniseert de moleculaire structuur en haalt de spanning uit het materiaal. Dit geeft een bijzondere soepelheid, geeft veiligheid bij het gebruik en voorkomt bladbreuk.

Het resultaat: - Hoge hardheid - Grote elasticiteit - Zeer goede corrosiebestendigheid

CRYODUR®

ZWILLING heeft het hardingsproces geoptimaliseerd voor meerlaags staal met een hardheid van 60 Rockwell en meer. De verhardingstemperaturen zijn fijn afgestemd op de staaleigenschappen. Het harden gebeurt in een ultramoderne vacuümoven die een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk maakt en negatieve oxidatie elimineert. De lemmeten worden binnen enkele seconden tot kamertemperatuur afgekoeld. De lemmeten zijn supergekoeld en gehard door cryogene behandeling. Afhankelijk van de staaleigenschappen worden verschillende ontlaattemperaturen gebruikt. Het resultaat:

  • Beste en langdurige hardheid
  • Beste snijprestaties (aanvangsscherpte, randvastheid)
  • Beste corrosiebestendigheid en bladflexibiliteit.