Rengör din vattenkokare – klart, varmt vatten 

Hur fantastisk din vattenkokare än må vara – så måste du ändå renngöra den då och då. Vi berättar hur, med vad och varför. 

Därför bör du rengöra din vattenkokare

Det finns definitivt flera goda skäl till varför du bör avkalka vattenkokaren och rengöra den från spåren av daglig användning. Vattenrelaterade kalkavlagringar på vattenkokarens innerväggar, men framför allt på botten av vattenkokaren, är helt normala, men ger också vissa biverkningar: 

  1. Kalkavlagringar kan lämna vita ränder i maskinen.
  2. Kalk kan förändra vattnets smak.
  3. Avlagringar kan störa driften och skada maskinen.
  4. Energi: En förkalkad vattenkokare tar betydligt längre tid, och därmed mer energi, att värma vatten.
Varifrån kommer egentligen kalkavlagringar?  

Från vattnet. Kalk är en helt naturlig beståndsdel av just vatten, i vissa regioner i Sverige mer, i andra mindre. Kalkhaltigt eller "hårt" vatten är inte skadligt. Det innehåller mer magnesium och kalcium, ämnen som din kropp kan använda. Men det kan inte din vattenkokare.

Testa kalkhalten i vattnet 

Om du vill veta hur hög kalkhalten i ditt kranvatten är; ditt vattenbolag kan berätta det. Du kan också själv mäta vattnets hårdhet med en testremsa och på så sätt dra slutsatser om hur ofta du behöver avkalka din vattenkokare. Men även om du har "mjukt" vatten kommer det att innehålla kalk.

Hur förhindrar man kalkavlagringar? 

Du kan förebygga kalkavlagringar genom att använda ett vattenfilter i hemmet. Detta tar bort kalken från vattnet. På så sätt hamnar mycket mindre av det i dina maskiner och du behöver då avkalka vattenkokaren mindre ofta. 

Hur ofta ska du avkalka din vattenkokare? 

I likhet med kaffebryggaren är regelbunden avkalkning alltid en bra idé, dvs ca en gång i månaden eller mellan var 40:e användning, innan det finns synliga kalkavlagringar i apparaten. Dessa kommer att visa sig i din vattenkokare förr eller senare, beroende på hur ofta och hur intensivt den används.