HÅLLBARHETSREDOVISNING

På ZWILLING vet vi att våra handlingar idag avgör hur vår planet kommer att se ut imorgon. Som ett av världens äldsta varumärken vill vi på ZWILLING värna om framtiden och fokusera på att skapa hållbara produkter. Detta i form av klimatneutrala produktionsanläggningar, miljösmarta materialval, utöka vårt användande av solceller samt att ersätta plast och frigolit med återvunnet fyllnadsmaterial och pappersförpackningar.

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI

VÅR VISION

Vi bryr oss om framtiden. Därför tar vi beslut och gör åtgärder idag, för att minska vår klimatpåverkan för framtida generationer. Som ett familjeägt företag med ett starkt arv är vi fast beslutna att göra skillnad genom att bli mer hållbara, och ge stöd i de former vi kan.


VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag är att skapa innovativa och hållbara produkter med minimal miljöpåverkan, att agera medvetet och att ha en positiv inverkan på de samhällen där vi bor och arbetar. Vi värnar om våra anställda och har lagt ner mycket tid på att bygga upp mångkulturella, välmående team med humana artbetstider, schyssta arbetsförhållande och konkurrenskraftiga löner.


VÅRT FOKUS

Vi fokuserar på följande fyra åtgärdsområden: utveckling av hållbara produkter och förpackningar, energieffektivitet och miljö, utvärdering av hela vår leveranskedja samt ansvarstagande gentemot våra anställda och de samhällen där vi arbetar.


FÖRVALTNING OCH AFFÄRSETIK

Vår organisation och hantering av hållbarhet bygger på följande grundpelare: tydligt ansvarstagande, klart definierade mål, kontinuerlig övervakningsprocess och – framför allt – starkt engagemang. Vi agerar i enlighet med vår COC (uppförandekod) och våra allmänna principer, med hållbarhet som en nyckelfaktor i våra affärsbeslut.

ZWILLINGs hållbarhetsarbete
Vår miljöpåverkan

Vårt ansvar

Våra produkter
Våra förpackningar

VÅRA HJÄRTEFRÅGOR

ZWILLING är FSC® certifierade

Sedan den 7/11 2022 är ZWILLING J.A. Henckels AG och ZWILLING J.A. Henckels Deutschland GmbH de första företagen i ZWILLING-koncernen som är FSC-certifierade. Vårt licensnummer är FSC-C-182665. En FSC-certifiering innebär att vi arbetar med trä från ansvarsfulla skogsbruk.

Vårt mål är att endast tillhandahålla FSC-certifierade trämaterial senast 2030.

Tillsammans mot matsvinn

Vår vakuumserie ZWILLING Fresh & Save är framtagen för att hjälpa familjer få bukt på sitt matsvinn. Vakuumer håller mat och råvaror fräscha upp till fem gånger längre, jämfört med förvaring utan vakuum.

Våra förpackningar: minska – ersätta – återvinna

När det är möjligt undviker vi onödiga förpackningar och byter till förpackningar som är tillverkade av helt återvinningsbara och biobaserade material. Våra bestick- och knivförpackningar är nu helt plastfria, vilket gör att vi sparar cirka 13 miljoner plastförpackningar varje år.

Vårt uppdrag: att vara klimatneutrala år 2030

Energieffektivitet är en nyckelfaktor på vägen mot en koldioxidneutral produktion. På DEMEYEREs tillverknings- och logistikanläggning i Herentals i Belgien har vår tidigare belysning helt ersatts av LED-armaturer. Bara detta sparar 37 ton koldioxidutsläpp per år.

Initiativet "Go Green" i Swarnabhoomi

Genom att installera ett nytt vattenreningssystem vid ZWILLINGs produktionsanläggning i Indien förvandlar vi ödemarken framför fabriksgrindarna till en trädgård där bananer och kokospalmer kan frodas.


Nytt arbete på ZWILLINGs digitala campus

Utrymme för kreativitet och interaktion: det digitala campuset på vår fabriksanläggning i Solingen uppmuntrar smidig projektledning och samarbeten över gränser i ett modernt co-working space.


Höga miljöstandarder i hela leveranskedjan

ZWILLING har anslutit sig till amfori Business Environmental Performance Initiative (amfori BEPI). Därmed förankrar vi både amfori BSCI:s sociala standarder och dess miljöprinciper i hela vår leveranskedja.

ZWILLING x ShareTheMeal

Tillsammans med ShareTheMeal har vi inlett ett arbete för att tillsammans stoppa hungern. Hittills har vi donerat över 30 000 måltider till behövande.