Service och garanti
ZWILLINGS HUSHÅLLSMASKINER

Har du frågor om servicetjänster, garanti eller reparation?
Vår kundtjänst står beredd att hjälpa dig med alla frågor om din hushållsmaskin från ZWILLING.

Kontakta oss på

Tele:
+46 (0) 479-130 48

E-post
order@zwilling.dk


Produktregistrering

Här kan du kostnadsfritt registrera produkterna i ZWILLING ENFINIGY-serien
och aktivera den utökade produktgarantin för din produkt.

Läs igenom garantivillkoren

Skanna QR-koden eller gå in på
zwilling-activate.com/electrics

Allmänna garantivillkor

Den lagstadgade produktgarantin gäller i 2 år efter inköpsdatum. Denna produktgaranti omfattar inte materiella skador som har uppstått till följd av underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig hantering eller normalt slitage. Garantin upphör att gälla vid obehöriga ingrepp i apparaten. Garantin täcker inte heller användning i stora kommersiella områden såväl som rent optiska tecken på användning.