Bæredygtig forsyningskæde

Bæredygtighed starter allerede før produktionen. Vi sætter høje sociale og miljømæssige overholdelsesstandarder for vores forsyningskæde og indkøb af vores ressourcer. Dette er den eneste måde at sikre, at de ansvarlige langs hele forsyningskæden arbejder bæredygtigt sammen.

Hos ZWILLING har vi en holistisk tilgang til bæredygtighed. Ikke kun i produktudvikling og produktion, men langs hele forsyningskæden, og det begynder med indkøb. Vores strategi er baseret på etiske, sociale og økologiske standarder. I et tværfagligt forsyningskædeteam har vi gennemgået status quo og introduceret et risikostyringssystem for hele koncernen, så vi kan opfylde fremtidens lovkrav i dag.


Vi har overgået minimumskravene i amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) og har taget en proaktiv tilgang til risikostyring ved at gøre det muligt for vores lokalt baserede medarbejdere at implementere forebyggende og afhjælpende foranstaltninger på stedet.


På den måde opfylder vi ikke kun kravene i den nye tyske lov om due diligence i forsyningskæden (LkSG), men også vores kunders stigende krav. Det er et vigtigt skridt på vejen til at integrere menneskerettighedspolitikker og miljøaspekter i vores indkøbsprocesser i endnu højere grad end tidligere.

Bæredygtigt fra begyndelsen

Standarder for globale indkøb

ZWILLING køber råvarer, mellemprodukter, merchandise og emballage fra ca. 400 leverandører over hele verden. I 2022 indkøbte vi varer og tjenesteydelser til en værdi af ca. 600 millioner euro. Vores forhold til leverandører er baseret på Werhahn Code of Conduct og de sociale standarder og ledelsesregler i amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI), som vi har deltaget i siden 2017.

Vores nye risikostyringssystem

I foråret 2022 implementerede vi et menneskerettigheds- og miljørelateret risikostyringssystem.

Vores mål: 

  • At fremme større gennemsigtighed omkring risiko-hotspots og etablere regelmæssig rapportering.
  • At prioritere og implementere foranstaltninger for at minimere relevante risikoområder.

 

Vi forfølger en kollaborativ tilgang, når vi bevæger os fremad sammen med vores leverandører.

amfori: Høje standarder for forsyningskæder

For at forbedre de sociale standarder i vores forsyningskæde på en bæredygtig måde samarbejder vi med amfori BSCI. Organisationen har udviklet et adfærdskodeks, der tager højde for forskellige internationalt anerkendte konventioner og retningslinjer. Ved hjælp af denne standard kan vi måle social performance på tværs af forsyningskæden, identificere problemer og træffe foranstaltninger til at afhjælpe dem.


For at forankre miljøstandarder i vores forsyningskæde tilsluttede vi os også amfori Business Environmental Performance Initiative (amfori BEPI) i 2021.