Bæredygtige produkter og emballage

I næsten 300 år har vores produkter været synonyme med kvalitet, holdbarhed og innovation. Vi er fortsat forpligtet til konstant at udvikle os, især inden for bæredygtighed. Uanset om det er gennem CO2-besparelser i produktionen, brug af bæredygtige ressourcer eller plastfri emballage, er vi fokuserede på at gøre vores produktion mere bæredygtig. Vores mål er at producere alle vores produkter på en mere miljøvenlig måde inden 2030, så du kan lave mad på en mere bæredygtig måde.

Bæredygtighed er et vigtigt emne, der kræver langsigtede løsninger. Vores mål er at gøre alle vores produkter CO2-neutrale inden 2030. For at opnå dette vil vi i højere grad overveje økologiske principper i planlægnings- og designfasen af produkt- og emballageudvikling. Vi ønsker også at minimere miljøpåvirkningen i hele produktets livscyklus. Specialister inden for økodesign, livscyklusanalyse, FSC-certificering og overholdelse af miljøkrav arbejder sammen om at gøre vores produktsortiment klimavenligt.


Vores fokus:                           

  • Øget genbrug og genanvendelse af materialer
  • Reducere vores forbrug af begrænsede ressourcer
  • Systematisk reduktion af kulstofemissioner
  • Skab en fælles vidensbase for økologisk produktudvikling

Økologisk fra første skridt

ZWILLING Four Star: mere data, mindre CO2

Et af vores vigtigste mål er at reducere CO2-udledningen i hele vores produkters livscyklus. Det første skridt til at opnå dette er at bruge livscyklusvurderinger (LCA) til at bestemme, hvor CO2-hotspots er i vores værdiskabelsesproces.


I 2022 brugte vi LCA-screeninger til at indsamle præcise data om CO2-fodaftrykket for vores ZWILLING Four Star-knivserie. Undersøgelsen blev udført i en superviseret audit af DEKRA. Vi kan bruge den viden, vi har fået fra dette projekt, til at forbedre bæredygtigheden i andre produktserier.

At vide, hvor man kan spare kulstof

En analyse af Four Star-knivene afslørede, at råmaterialer, især stål, udgør den største del af knivens CO2-fodaftryk med 47 %, efterfulgt af fremstillingsprocessen med 36 %. Med disse data kan vi nu træffe målrettede foranstaltninger.

 

Vores første tiltag:

  • Vi vil skifte knivhåndtagene ud med mindst 75 % genbrugsplast. Det giver os mulighed for at spare værdifulde råmaterialer og samtidig bevare den samme kvalitet. Vi kan også reducere CO2-udledningen betydeligt ved at bruge sekundære materialer.
  • Emballagen vil i fremtiden være plastfri (med undtagelse af knivbeskyttelsesdækslet) og fremstillet af stivelse og FSC-certificeret papir.
  • Ved at skifte til vedvarende energikilder på vores produktionssted i Solingen sparer vi årligt 3.109 tons drivhusgasemissioner.
Gold Standard-certificeret

Ud over de forbedringer, der er nævnt ovenfor, kompenserer vi for uundgåelige CO2-udledninger ved at købe Gold Standard-certificerede kompensationsprojekter af høj kvalitet.


For eksempel støtter vi et vindmølleprojekt i Indien. Det samlede antal installerede vindmøller, som vi har bidraget til at bygge, genererer omkring 643.000 MWh grøn elektricitet om året. Dette erstatter ca. 603.000 tons CO2 om året, som tidligere blev genereret af fossile brændstoffer.

Knivblokke af FSC®-certificeret træ

Ud over metal bruger vi også meget træ i vores produkter. For at blive mere bæredygtige bruger vi FSC®-certificeret træ til de fleste af vores træbaserede produkter. ZWILLING J.A. Henckels AG, ZWILLING J.A. Henckels Deutschland GmbH og vores britiske datterselskab er de første virksomheder i ZWILLING-koncernen, der er FSC®-certificerede (licenskode: FSC®-C-182665). I fremtiden vil alle nye knivblokke, der kommer på markedet i Tyskland, blive produceret med certificeret FSC®-træ. 

Det næste skridt er at inkludere vores andre datterselskaber i FSC®-certificeringsprocessen. Det vil bane vejen for, at vi kan få 100 % af det træ, vi bruger, fra bæredygtige kilder inden 2030.